504 Servitör / Final

Finalister

Siiri Ahvenainen

Ekami

Ellen Höynälä

Ammattiopisto Lappia

Venla Ikonen

Gradia

Iiris Kaukonen

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

Nelli Kortelainen

Ekami

Sandra Salminen

Lapin koulutuskeskus REDU

Sanni-Matilda Siitonen

Lapin koulutuskeskus REDU

Jertta Österlund

OSAO

Finalplats

OSAO Kaukovainio-enheten, palvelut (service)
Opetusravintola Hilikku, Kasarmintie 8h, Uleåborg

Tävlingsuppgifter

Uppgifterna i grenen grundar sig på grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen, nivån berömliga gällande kraven på yrkesskicklighet i kompetensområdet för kundservice. Uppgifterna utarbetas i ett nära samarbete med arbetslivet och tävlingsuppgifternas baserar sig på arbetslivets krav. 

Tävlingsuppgifterna baserar sig på följande kompetensområden inom grundexamen i restaurang- och cateringbranschen, kompetensområdet för kundservice. 

 • Kundservice och försäljning 
 • Servering av mat i portioner och drycker
 • À la carte servering 
 • Försäljning och servering av drycker 
 • Beställnings- och festservering 
 • Kafétjänster 

Bedömningen består av kvantitativa och kvalitativa bedömningsföremål. I bedömningen läggs fokus på:  

 • Färdigheter att organisera sitt arbete och att arbetet sker på ett smidigt sätt  
 • Samarbetsförmåga 
 • Problemlösningsförmåga 
 • Kundbetjäningsförmåga och växelverkan  
 • Förberedelse för arbete och kundlokaler
 • Kännedom om maträtter och drycker 
 • Behärska servering av maträtter och drycker  
 • Tillredning av och kännedom om alkoholfria drycker och drycker med alkohol 

I tävlingsuppgifternas beaktas Mästare-tävlingens obligatoriska teman: företagsamhet, hållbar utveckling, välmående i arbetet och säkerhet. Övriga teman är det förändrade arbetslivet och kontinuerligt lärande, samarbete och teamarbete, ansvar och jämlikhet och utvecklandet av likabehandling.  

En utförligare uppgiftsbeskrivning publiceras ca 1,5 mån innan finalen.   

Grenens tidtabell

Tävlingsplats: OSAO, undervisningsrestaurangen Hilikku, Kasarmintie 8H, 90130 Uleåborg 

Tävlingen pågår i tre dagar. 

18.05.2021 kl. 15.00-19.45 
19.05.2021 kl. 08.30-17.30 
20.05.2021 kl. 08.30-12.30 

Material och maskiner

 • Kundbord och -stolar 
 • hjälpbord 
 • borddukar och servietter  
 • bestick 
 • tallrikar 
 • glas 
 • serveringsbestick och de serveringskärl som behövs ja  
 • bordsdekorationer 
 • barutrustning, alkoholmått  
 • kaffe- och tekoppar 
 • maskin för specialkaffe 

Praktiska råd 

Den tävlande tar med sig egna arbetsredskap: vinöppnare, ett litet block, penna, serveringsdukar, serveringshandskar, tändstickor och trancheringsredskap, en mobiltelefon (med nätuppkoppling och kamerafunktion).  

Domare

 • Huvuddomare Sari Tarvainen, Savon koulutuskuntayhtymä Sakky 
 • Annika Polvi, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova 
 • Hannu Uutinen, ravintola Istanbul Oriental Oy 
 • Heikki Vähtäri, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova 
 • Iida Järvelin, Solera Finland Oy 
 • Janne Gehör, ProDine Oy  
 • Johanna Harjunpää, Lapland Hotels Oulu, ravintola Oula 
 • Mikko Pietikäinen, Norex Selected Brands Oy  
 • Petri Myllykangas, Bacardi-Martin 
 • Raisa Cantos, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia 
 • Sari-Helena Forsman, Buca-Rest Oy 
 • Simo Sylman, Löfbergs Lila AB 

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Modul A/Servering av portionerad mat och dryck

Tidtabell och poäng 

18.05.2021 kl. 15.00-19.45 

Poäng:30 p

Bedömningsgrunder 

Omfattningen av tävlingsuppgifterna baserar sig på kriterierna för kravnivån berömliga i grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen, kompetensområdet för kundservice. Bedömningen baserar sig på nivån berömliga gällande kraven på yrkesskicklighet. 

Domarna fastställer poäng åt alla tävlande och rangordnar dem i ordningsföljd utgående från poängantalet. I poängsättningen används det World Skills baserade CIS-poängberäkningssystemet, där maxpoängen i en gren är 100 poäng.  

Modul B/À la carte -servering

Tidtabell och poäng 
 
 
 

19.05.2021 kl. 08.30-17.30 

Poäng:40 p

Bedömningsgrunder 
 
 
 
 

Omfattningen av tävlingsuppgifterna baserar sig på kriterierna för kravnivån berömliga i grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen, kompetensområdet för kundservice. Bedömningen baserar sig på nivån berömliga gällande kraven på yrkesskicklighet. 

Domarna fastställer poäng åt alla tävlande och rangordnar dem i ordningsföljd utgående från poängantalet. I poängsättningen används det World Skills baserade CIS-poängberäkningssystemet, där maxpoängen i en gren är 100 poäng.  

Modul C/Försäljning och servering av drycker 

Tidtabell och poäng 
 
 
 

20.05.2021 kl. 08.30-12.30 

Poäng:30 p

Bedömningsgrunder 
 
 
 
 

Omfattningen av tävlingsuppgifterna baserar sig på kriterierna för kravnivån berömliga i grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen, kompetensområdet för kundservice. Bedömningen baserar sig på nivån berömliga gällande kraven på yrkesskicklighet. 

Domarna fastställer poäng åt alla tävlande och rangordnar dem i ordningsföljd utgående från poängantalet. I poängsättningen används det World Skills baserade CIS-poängberäkningssystemet, där maxpoängen i en gren är 100 poäng.  

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du kan träna på gamla finaluppgifter som du hittar i Skills Finlands uppgiftsbank

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Lapin koulutuskeskus Redun logo. Linkki Redun verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Lappian logo. Linkki Lappian verkkosivuille.
 • Koulutuskeskus Jedun logo. Linkki Jedun verkkosivuille.
 • Oulun Palvelualan Opiston logo. Linkki OPAO:n verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Luovin logo. Linkki Luovin verkkosivuille.
 • Suomen Diakoniaopiston logo. Linkki Suomen Diakoniaopiston verkkosivuille.
 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.