501 Bagare-konditor / Semifinal

Tid

Tisdag 2.2.2021

Tävlingsplatser

Semifinalerna genomförs vid den tävlandes egen läroanstalt. 

Semifinalkoordinator

Antal tävlande

Semifinalen har ingen deltagarbegränsning.

Tävlingsuppgifter

Tävlingsuppgifterna baserar sig på den berömliga nivån (B5) i de nationella examensgrunderna för yrkesinriktade grundexamina.

I uppgiften inom grenen för Bagare-konditor bedöms de tävlandes användning av råvaror, behärskande av arbetsprocesserna, hantverkarfärdighet, kreativitet och behärskande av yrkesräkning.

I uppgifterna betonas behärskande av arbetsmetoder, -redskap och -processer samt att de tillredda produkterna håller en jämn kvalitet och motsvarar mängden och storleken i anvisningarna. Även ett hygieniskt arbete och behärskandet av yrkesräkning bedöms.

Alla produkter ska vara ätbara.

Huvuddomaren öppnar den egentliga tävlingsuppgiften och berättar om de exakta bedömningskriterierna i samband med det allmänna infotillfället på morgonen. Infotillfället arrangeras via Teams. Eventuella förändringar i tävlingsuppgifterna meddelas innan tävlingen börjar. Ändringar gällande modulernas produkter är möjliga.

Grenens tidtabell

Tävlingsdag kl. 8:30 – 16:00

8:30 De tävlande anländer till tävlingsplatsen
8:45 Tävlingsinfo samt anvisningar åt de tävlande
9:00 – 11:30 Förmiddagspass (arbetstid 2:30).
12:00 Förmiddagens tävlingsuppgifter och moduler ska returneras senast kl. 12:00
11:30 – 12:00 Lunch
12:00 – 15:00 Eftermiddagspass (arbetstid 3:00)
15:00 – 15:30 Eftermiddagens tävlingsuppgifter och moduler ska returneras senast kl.15:30
15:30 – 16:00 Avslutande info, huvuddomaren

Material och maskiner

Läroanstalterna ska skaffa fram alla råvaror som behövs för tillverkningen av tävlingsarbetena, se till att mängden maskiner är tillräcklig och att de fungerar under tävlingen.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Modul 1/Tillverkning av citronbullar

Tidtabell

Poäng:30 p

Bedömningskriterier

Den tävlande ska tillverka tjugo (20) citronbullar enligt givna tillverkningsanvisningar. Till citronbullarna används de råvaror som finns på tävlingsplatsen och aluminiumformar för citronbullar.

 • Behärskande av arbetsprocessen
 • Behärskande av arbetsmetoder
 • Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet (t.ex. att följa givna instruktioner och kvalitetskrav)
 • Hygienkunnande

Modul 2/Tillverkning av dekorativa bröd

Tidtabell

Poäng:28 p

Bedömningskriterier

Den tävlande tillverkar två (2) dekorativa bröd enligt given modell. Tillverkningsanvisningar och råvaror ges åt de tävlande på tävlingsplatsen.
Bröden dekoreras och den sista finishen görs enligt givna anvisningar.

 • Behärskande av arbetsprocessen
 • Behärskande av arbetsmetoder
 • Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet (t.ex. att följa givna instruktioner och kvalitetskrav)
 • Hygienkunnande

Modul 3/Spritsning

Tidtabell

Poäng:27 p

Bedömningskriterier

Den tävlande tillverkar tjugo (20) likadana figurer av choklad enligt givna anvisningar.

 • Behärskande av arbetsprocessen
 • Behärskande av arbetsmetoder
 • Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet (t.ex. att följa givna instruktioner och kvalitetskrav)

Modul 4/Räkneuppgift

Tidtabell

Poäng:15 p

Bedömningskriterier

Omvandlingsuppgift för givna mått enligt anvisningar.

 • Behärskar grunderna för olika beräkningar

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du kan träna på gamla semifinaluppgifter som du hittar i Skills Finlands uppgiftsbank

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Lapin koulutuskeskus Redun logo. Linkki Redun verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Lappian logo. Linkki Lappian verkkosivuille.
 • Koulutuskeskus Jedun logo. Linkki Jedun verkkosivuille.
 • Oulun Palvelualan Opiston logo. Linkki OPAO:n verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Luovin logo. Linkki Luovin verkkosivuille.
 • Suomen Diakoniaopiston logo. Linkki Suomen Diakoniaopiston verkkosivuille.
 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.