205 Datorer och nätverk / Semifinal

Tid

Onsdag 3.2.2021

Tävlingsplatser

Semifinalerna genomförs vid den tävlandes egen läroanstalt. 

Semifinalkoordinator

Tävlingsuppgifter

1. Windows Server 2019, 40 poäng 

Ett 40 poängs praktiskt arbetsprov som görs i en färdig miljö Azure Lab, ingen Hyper-V, Windows Server 2019 och Windows 10 arbetsstation. Konfigurering, testning av servern Windows Server 2019. Användning och konfigurering av arbetsstationen Windows 10. Installation, hantering och användning av virtuella datorer och nätverk. Bedömningen görs huvudsakligen på basis av den tävlandes dokumentation. 

2. Debian Linux 10.x, 30 poäng 

Ett 10 poängs praktiskt arbetsprov som görs i Linux Debian 10.x-datorer som är i Azure Lab. Konfigurering och testning och användning av en virtualiserad server Linux Debian 10.x i Azure-molnet. Att infoga och hantera olika tjänster i servern. Dessutom utför man ett 20 poängs ”teoriprov” som mäter Linux problemlösningsförmåga, och det är självbedömande. Genomförande i Google Forms eller Microsoft Forms.

3. Nätverksuppgift, hantering av IP-adresser, 30 poäng  Ett 30 poängs arbetsprov gällande konfigurering av datorers och skrivares nätverksinställningar, konfigurering och koppling av switchar, konfigurering och koppling av routrar, konfigurering och koppling av trådlösa basstationer, konfigurering och testning av datakommunikationsnät, hantering av IP-adresser. Det genomförs genom att man använder programvaran Packet Tracer. Programvaran har en självbedömande egenskap. I Azure-molnet finns färdigt en arbetsstation med Packet Tracer programvaran installerad. Datorn är i ett Private nät som inte har förbindelse med ett offentligt nätverk.

Grenens tidtabell

Semifinalerna genomförs kl. 9-16. Tävlingstid för uppgiften är 5 timmar. Bedömningen av tävling sker på distans och den görs av 3 domare.

Material och maskiner

Apparater som används är läroanstaltens datorer och periferienheter, som ska ha internetanslutning och från vilka man ska kunna skapa en fjärranslutning till molnmiljön Microsoft Azure Labs.  Förbindelserna till datorer som finns i Azure-molnet sköts så att man använder fjärrskrivbord (RDP).

Den tävlande har också tillgång till följande operativsystem som installerats på förhand i molnmiljön Azure Labs: Windows 2019 Server, Windows 10, Linux Debian 10.x och Windows 10 arbetsstation med Packet Tracer -programvaran installerad. Datorn har inte förbindelse med externa nät.

Man följer med de tävlande med hjälp av fjärrförbindelsen Google Meet (alternativt Microsoft Teams om det ska finnas stöd i programmet för live-bildförbindelse för fler än 9 personer). Den tävlande ska ha ett Google-konto i användning, och det ska meddelas till semifinalarrangören innan provtillfället. I de tävlandes datorer ska det finnas en webbkamera och ett headset, för att kontakten med fjärrövervakarna ska vara möjlig under provprestationen.

Praktiska råd

Ordningsföljd för grenarna: 1. Windows,  2. Linux  och 3. Cisco

Den tävlande ska ha ett Google konto i användning. De tävlandes datorer ska ha en webbkamera och ett headset, för att kontakten med fjärrövervakarna ska vara möjlig. Fjärrövervakningen genomförs med programmet Google Meet. Från den tävlandes dator ska det finnas anslutning till ett offentligt nätverk, från vilket det finns ett fjärrskrivbord (RDP) till molnmiljön Azure.

Testning av fjärrförbindelserna och molntjänsterna före semifinalen. Dessutom kontroll av övervakningsapparaterna och programmen. Läroanstaltens tävlingstränare sköter om den fysiska övervakningen i klassrummet.

Bedömningen genomförs i sin helhet på distans.

En noggrannare bedömning görs på CIS import-blanketten.  Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.  Om flera tävlande har samma poäng går den tävlande vidare till finalen som har högre poäng i nätverksuppgiften och därefter i Windows-uppgiften.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Modul 1/Windows

Tidtabell

Tillgänglig tid:2 h
Poäng:40 p

Bedömningskriterier

Bedömningen görs huvudsakligen på basis av den tävlandes dokumentation. 

Modul 2/Linux

Tidtabell

Tillgänglig tid:1,5 h
Poäng:30 p

Bedömningskriterier

Praktisk arbetsuppgift 10 poäng, teoriuppgift som testar problemlösningsförmågan 20 poäng. Totalpoäng 30 poäng.

Modul 3/Cisco

Tidtabell

Tillgänglig tid:1,5 h
Poäng:30 p

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du kan träna på gamla semifinaluppgifter som du hittar i Skills Finlands uppgiftsbank

Evenemangets huvudsamarbetspartners

  • Lapin koulutuskeskus Redun logo. Linkki Redun verkkosivuille.
  • Ammattiopisto Lappian logo. Linkki Lappian verkkosivuille.
  • Koulutuskeskus Jedun logo. Linkki Jedun verkkosivuille.
  • Oulun Palvelualan Opiston logo. Linkki OPAO:n verkkosivuille.
  • Ammattiopisto Luovin logo. Linkki Luovin verkkosivuille.
  • Suomen Diakoniaopiston logo. Linkki Suomen Diakoniaopiston verkkosivuille.
  • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.