204 Databehandling / Semifinal

Tid

Onsdag 3.2.2021

Tävlingsplats

Semifinalerna genomförs vid den tävlandes egen läroanstalt. 

Semifinalkoordinator

Antal tävlande

Semifinalen har ingen deltagarbegränsning.  

Tävlingsuppgifter

Tävlingsuppgifternas uppbyggnad och uppgiftsmodulernas centrala innehåll

Uppgifterna har utarbetats med Microsoft Office 2016-paketet på engelska. Uppgifterna är på finska eller svenska, men Office-programmets termer som används i uppgifterna är på engelska. I tävlingen får man använda versionen 2016 eller en nyare på det språk man vill.

Modul 1. Excel

 • Funktioner 
 • Diagram
 • Dataverifiering 
 • Inspelning av makron 

Modul 2. Word

 • Dokumentstandard 
 • Långa dokument 
 • Massutskick och formulär 

Modul 3. Powerpoint

 • Planering och genomförande av ett bildspel 

Grenens tidtabell

Tävlingstiden är 4 timmar 15 minuter.

 • PowerPoint 1 h, 9.15 – 10.15
 • Paus 15 min, 10.15 – 10.30
 • Word 1 h 15 min, 10.30 – 11.45
 • Lunch 1 h, 11.45 – 12.45
 • Excel 2h, 12.45 – 14.45

Material och apparater

I tävlingen används datorer med operativsystemet Windows och verktygsprogrampaketet Microsoft Office. Datorn ska ha internetanslutning och hörlurar/mikrofon-headset.

Praktiska råd

Den tävlande ska bestyrka sin identitet före tävlingen börjar. Den tävlande ska ta med sig ett ID-kort, körkort eller liknande för bestyrkande av identiteten (även FPA-kortet är ok).

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Modul 1/Excel

Tidtabell

Tillgänglig tid:2 h
Poäng:50 p

Bedömningskriterier

Exempel på bedömningen
Funktionen är rätt vald och har rätta cellreferenser.

Modul 2/Word

Tidtabell

Tillgänglig tid:1 h 15 min
Poäng:30 p

Bedömningskriterier

Exempel på bedömningen
Rätt font och formatering, dokumentstandarden följs.

Modul 3/PowerPoint

Tidtabell

Tillgänglig tid: 1 h
Poäng:20 p

Bedömningskriterier

Exempel på bedömningen
Logotypen placerad på det sätt som bestämts i uppgiften.

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du kan träna på gamla semifinaluppgifter som du hittar i Skills Finlands uppgiftsbank

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Lapin koulutuskeskus Redun logo. Linkki Redun verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Lappian logo. Linkki Lappian verkkosivuille.
 • Koulutuskeskus Jedun logo. Linkki Jedun verkkosivuille.
 • Oulun Palvelualan Opiston logo. Linkki OPAO:n verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Luovin logo. Linkki Luovin verkkosivuille.
 • Suomen Diakoniaopiston logo. Linkki Suomen Diakoniaopiston verkkosivuille.
 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.