203 Mediaplanering / Semifinal

Tid

Tisdag 2.2.2021

Tävlingsplats

Semifinalerna genomförs vid den tävlandes egen läroanstalt.

Semifinalkoordinator

Kirsi Liljeroos, Sataedu 

kirsi.liljeroos@sataedu.fi

040 199 4544

Antal tävlande

Semifinalen har ingen deltagarbegränsning.  

Tävlingsuppgifter

Förhandsuppgift

I semifinalen ingår en förhandsuppgift med planering och förverkligande av en elektronisk mediaprodukt som publiceras den 11.1.2021. Uppgiften ska returneras dagen innan semifinalen.

Semifinaldagens uppgift

Marknadsföringsprodukt med text, grafik och bilder. Materialet produceras så det är digitalt och tryckfärdigt.

Uppgift och genomförande enligt anvisningar. I arbetet ska givna texter, bildmaterial och logon användas, dessutom ska den tävlande skapa lämplig grafik till temat. Text- och bildmaterialet ska justeras trycktekniskt korrekt. Filerna ska namnges och sparas så att vem som helst kan fortsätta arbetet utan problem. Slutprodukten ska vara användningsklara filer. 

Tid till uppgiften

Tävlingstiden är 5 timmar.

Huvudsakliga bedömningskriterier

En noggrannare bedömning görs på CIS import-blanketten.  Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.

Beskrivning av bedömningens genomförande

Kvalitativ bedömning 30%

 • Lämplighet för målgruppen och användningsändamålet samt val av bilder 
 • Idérikedom, originalitet och användning av färger 
 • Estetisk balans/typografi och läsbarhet
 • Produktens visuella kvalitet

Kvantitativ bedömning 70%

 • Användning och val av program
 • Användning av bilder och bildernas tekniska kvalitet 
 • Användning och behärskande av vektorgrafik 
 • Iakttagande av anvisningar
 • Kvaliteten på filer och hanteringen av filer

Bedömningen görs av tre domare.

Grenens tidtabell

Tävlingsdagen kl. 8-15

8.00-8.30 Inledning och testning av förbindelserna

8.30-9.00 Briefing

9.00-12.00 Modul 2

12.00-12.30 Lunch

12.30-14.30 Modul 3 och 4

Material och apparater

 • Dator och nätuppkoppling
 • Teams för distansuppkoppling
 • Adobe CC 2020 –programvara (Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat, Premiere Pro)
 • Adobe Fonts
 • Printer, beroende på hur semifinalen genomförs

Praktiska råd

Den tävlande ska vara beredd att bestyrka sin identitet med ett fotoförsett ID-kort.

Den tävlande ska ha skisseringsredskap, pennor och papper.

Om man vill får man ta med sig lite mellanmål. Man får lyssna på musik med hörlurar.

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du kan träna på gamla semifinaluppgifter som du hittar i Skills Finlands uppgiftsbank

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Lapin koulutuskeskus Redun logo. Linkki Redun verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Lappian logo. Linkki Lappian verkkosivuille.
 • Koulutuskeskus Jedun logo. Linkki Jedun verkkosivuille.
 • Oulun Palvelualan Opiston logo. Linkki OPAO:n verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Luovin logo. Linkki Luovin verkkosivuille.
 • Suomen Diakoniaopiston logo. Linkki Suomen Diakoniaopiston verkkosivuille.
 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.