603 CNC-maskinbearbetning / Final

Finalister

Miika Aaltonen

Keuda

Meri-Tuuli Laaksonen

Turun ammatti-instituutti

Tuomas Laikko

Turun ammatti-instituutti

Valtteri Meurasalo

Savon ammattiopisto

Kiattisak Piw-On

Vamia

Juho Saastamoinen

Savon ammattiopisto

Finalplats

OSAO Kaukovainio-enheten, teknik
Kotkantie 2 A 90250 Oulu

Tävlingsuppgifter

Uppgiften är att genom maskinbearbetning tillverka stycken enligt arbetsritningarna och använda CAM-program och CNC-verktygsmaskiner. Den tävlande ska planera den inbördes ordningsföljden av olika arbetsskeden i tillverkningen samt använda material, maskiner, anordningar och metoder inom branschen på ett för arbetet ändamålsenligt och säkert sätt. De tävlande ansvarar även för kvaliteten på sina tillverkade produkter, och för att de maskiner de använder har rätta inställningar och att de fungerar.  

Material och maskiner

 • CNC-svarvar och fräsmaskin
 • Behövlig mätutrustning
 • Fixtursystem CNC-fräsar

Praktiska råd

Omfattningen av tävlingsuppgifterna i grenen baserar sig på examensgrunderna i grundexamen i Maskin- och produktionsteknik, kompetensområdet för produktionsteknik, Verkstadsmekaniker. Bedömningen baserar sig på kriterierna för kravnivån berömliga i examensdelarna CAD/CAM programmering, CNC-fräsning, CNC-svarvning och Verkstadsmätningar. 

Tävlingstid sammanlagt är 9 timmar. 

Domare

 • Mikko Vepsäläinen, Camcut oy 
 • Pekka Rautio, Gradia 
 • Juha Haimakka, Gradia 
 • Marko Kivinen, Sataedu 
 • Tuomas Kyyhkynen, WinNova 
 • Jari Tuhkanen, Savon ammattiopisto 

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Modul A/CNC-fräsning

Tidtabell och poäng

Tillgänglig tid:3 h 30 min
Poäng:40 p

CNC-programmering till fleroperationsmaskinen med programmet Mastercam2021 och CNC-fräsning i stål med fleroperationsmaskinen. Den tävlande kan som bearbetningsmaskin välja endera MAZAK VCN 430A (SmoothG), eller Mynx 530, med Fanuc 18i styrning. Walter verktyg. 

Bedömningsgrunder

Domarna avgör de tävlandes ordningsföljd i tävlingen genom att fastställa poängen för varje tävlande.  I poängbedömningen används CIS-poängberäkningssystemet där maxpoängen i den här modulen är 40 poäng.  

Tävlingsprestationerna bedöms dagligen, grenens domarkår bestämmer de slutliga bedömningskriterierna. Om en tävlande äventyrar säkerheten för sig själv eller andra, kan tävlingsprestationen avbrytas. Tävlingsprestationerna bedöms också under den tid tävlingsarbeten utförs. Grenens domarkår bestämmer de slutliga bedömningskriterierna vid sitt möte. 

Modul B/CNC-svarvning 

Tidtabell och poäng

Tillgänglig tid:3 h 30 min
Poäng:40 p

CNC-programmering till svarven med programmet Mastercam2021 och CNC-svarvning i stål. Maskin Emco Max turn 65, med Fanuc 18i styrning. Walter verktyg. 

Bedömningsgrunder

Domarna avgör de tävlandes ordningsföljd i tävlingen genom att fastställa poängen för varje tävlande. I poängbedömningen används CIS-poängberäkningssystemet där maxpoängen i den här modulen är 40 poäng.  

Tävlingsprestationerna bedöms dagligen, grenens domarkår bestämmer de slutliga bedömningskriterierna. Om en tävlande äventyrar säkerheten för sig själv eller andra, kan tävlingsprestationen avbrytas. Tävlingsprestationerna bedöms också under den tid tävlingsarbeten utförs. Grenens domarkår bestämmer de slutliga bedömningskriterierna vid sitt möte. 

Modul C/Teoriuppgifter

Tidtabell och poäng

Tillgänglig tid:2 h
Poäng:20 p

Uppgifter i verkstadsmätning, företagsamhet, internationalism och CNC-programmering (2h). 6 poäng, kvantitativ bedömning. I den här modulen bedömer man kvantitativt också Den tävlande i verksamhet, arbetssäkerhet, arbetshälsa, företagsamhet och hållbar utveckling (14 poäng, kvantitativ bedömning.) (Modul C sammanlagt 20p) 

Bedömningsgrunder

Domarna avgör de tävlandes ordningsföljd i tävlingen genom att fastställa poängen för varje tävlande. I poängbedömningen används CIS-poängberäkningssystemet där maxpoängen i den här modulen är 20 poäng.  

Tävlingsprestationerna bedöms dagligen, grenens domarkår bestämmer de slutliga bedömningskriterierna. Om en tävlande äventyrar säkerheten för sig själv eller andra, kan tävlingsprestationen avbrytas. Tävlingsprestationerna bedöms också under den tid tävlingsarbeten utförs. Grenens domarkår bestämmer de slutliga bedömningskriterierna vid sitt möte. 

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du kan träna på gamla finaluppgifter som du hittar i Skills Finlands uppgiftsbank

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Lapin koulutuskeskus Redun logo. Linkki Redun verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Lappian logo. Linkki Lappian verkkosivuille.
 • Koulutuskeskus Jedun logo. Linkki Jedun verkkosivuille.
 • Oulun Palvelualan Opiston logo. Linkki OPAO:n verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Luovin logo. Linkki Luovin verkkosivuille.
 • Suomen Diakoniaopiston logo. Linkki Suomen Diakoniaopiston verkkosivuille.
 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.