102 Bilskadereparation / Semifinal

Tid

Onsdag 3.2.2021

Tävlingsplatser

Semifinalerna genomförs vid den tävlandes egen läroanstalt. 

Semifinalkoordinator

Antal tävlande

Semifinalen har ingen deltagarbegränsning.  

Tävlingsuppgifter

Riktning, kapning och inpassning av tröskel på en personbil.

Grenens tidtabell

På tävlingsdagen 8.30 – 12.00

kl. 08.30 instruktioner inför uppgiften via Teams. Uppgiften startar kl 9.00

Material och maskiner

Tävlingsarrangören hittar en lämplig plats för att utföra tävlingsarbetet, OSAO levererar tröskeln som ska användas i uppgiften.  

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med sig personlig skyddsutrustning och handverktyg som behövs vid bilplåtslagning samt arbetsredskap för skärning och manuell bearbetning av stålplåt:

 • personlig skyddsutrustning
 • säkerhetsskor
 • arbetsdräkt  
 • verktyg som behövs för riktning och slipning
 • maskin som är lämplig för kapning
 • mätutrustning
 • svetsmaskin 
 • utrustning för riktning

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Modul 1/Kapning av tröskel enligt givna mått, inpassning genom svetsning samt pluggsvetsning i färdiga hål

Tidtabell

Tillgänglig tid (i alla moduler tillsammans):3 h
Poäng:60 p

Bedömningskriterier

När det gäller fogpunkten bedöms

 • dimensionering 
 • positionering 
 • borttagning av målfärg
 • ytans form på det svetsade området
 • styvhet 
 • finjustering av svetsningen (i plåten max P60, i fogen max P180)

Modul 2/Extern riktning av buckla i främre stänkskärmen och färdigställande av det riktade området för lackering

Tidtabell

Tillgänglig tid (i alla moduler tillsammans)Tillgänglig tid:3 h
Poäng:40 p

Bedömningskriterier

När det gäller riktningsarbetet bedöms

 • den riktade ytans form 
 • borttagning av målfärg
 • styvhet 
 • finjustering (i plåten max P80, i fogen max P180)

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du kan träna på gamla semifinaluppgifter som du hittar i Skills Finlands uppgiftsbank

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Lapin koulutuskeskus Redun logo. Linkki Redun verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Lappian logo. Linkki Lappian verkkosivuille.
 • Koulutuskeskus Jedun logo. Linkki Jedun verkkosivuille.
 • Oulun Palvelualan Opiston logo. Linkki OPAO:n verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Luovin logo. Linkki Luovin verkkosivuille.
 • Suomen Diakoniaopiston logo. Linkki Suomen Diakoniaopiston verkkosivuille.
 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.