410 Anläggning av grönområde / Semifinal

Tid

Torsdag 4.2.2021

Tävlingsplatser

Semifinalerna genomförs vid den tävlandes egen läroanstalt. 

Semifinalkoordinator

Miikka Kääntä, Omnia 

miikka.kaanta@omnia.fi

040 126 7251

Antal tävlande

Semifinalen har ingen deltagarbegränsning.  

Tävlingsuppgifter

Semifinalerna arrangeras som tävlingskontrolluppgifter. Tävlingstiden är 4,5 h. 

Modulernas centrala innehåll

 • Läsning av plan, räkneuppgift samt stenläggning med natursten 2 h 15 min
 • Träarbeten och planteringsarbete 2 h 15 min

Huvudsakliga bedömningskriterier 

 • Utförande av arbetet, arbetets måttnoggrannhet, det visuella uttrycket.  
 • En noggrannare bedömning görs på CIS import-blanketten. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.  

Beskrivning av bedömningens genomförande  

 • Kvalitativ bedömning 40% 
 • Kvantitativ bedömning 60% 

Bedömningen görs av en domarkår. 

Exempel på bedömningen: 

Kvalitativ/Kvantitativ Föremål för bedömning Domarpoäng Maxpoäng  Den tävlandes poäng 
Kvalitativ Granitstenens visuella utseende    
Kvalitativ Skifferstenens visuella utseende    
Kvalitativ Det tekniska genomförandet av granitstensbeläggningarna    
Kvalitativ Det tekniska genomförandet av skifferstensbeläggningarna    
Kvalitativ Arbetssäkerhet    
Kvalitativ Använd tid    
Kvalitativ Arbetsplatsens prydlighet    
Kvantitativ Korsmått    
Kvantitativ Jämnhet i stenbeläggningen 

Grenens tidtabell

9.00 – 9.15 Tid för anmälan.
9.15 – 9.45 Info om tävlingen (Man får bekanta sig med tävlingsområdet, maskinerna och apparaterna).
10.00 – 11.00 Tävlingsmodul 1
11.00 – 11.15 Paus
11.15 – 12.30 Tävlingsmodul 1 fortsätter
12.30 – 13.30 Lunch
13.30 – 14.30 Tävlingsmodul 2
14.30 – 14.45 Paus
14.45 – 16.00 Tävlingsmodul 2 fortsätter

Resultatet presenteras inom en vecka efter semifinalen.

Material och maskiner

Vanligt betong-, naturstens- och trämaterial för anläggning av grönområde.

Vanliga arbetsredskap och maskiner/apparater inom anläggning av grönområde.

Praktiska råd

Grenen förverkligas vid deltagarnas egna läroanstalter. För anläggningen av natursten behöver en liten sandlåda finnas tillgänglig (kan byggas av t.ex. trä).

Den tävlande ska ta med sig ID-kort, körkort eller liknande för bestyrkande av identiteten (även FPA-kortet duger)   

Den tävlande ska ta med sig personlig skyddsutrustning och arbetskläder 

Om man vill får man ta med sig lite mellanmål.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Modul 1/Läsning av plan, räkneuppgift samt stenläggning med natursten

Tidtabell

Tillgänglig tid:2 h 15 min
Poäng:x p

Bedömningskriterier

Huvudsakliga bedömningskriterier:

 • Utförande av arbetet, arbetets måttnoggrannhet, det visuella uttrycket.

Bedömningspunkter som avgör placeringen vid jämna poängtal:

 • Poängen från modul 2. Om poängen från modul 2 är samma för flera tävlande, är det tidsåtgången för modul 2 som avgör. 

Modul 2/Träarbeten och planteringsarbete

Tidtabell

Tillgänglig tid:2 h 15 min
Poäng:x p

Bedömningskriterier

Huvudsakliga bedömningskriterier:

 • Utförande av arbetet, arbetets måttnoggrannhet, det visuella uttrycket.

Bedömningspunkter som avgör placeringen vid jämna poängtal:

 • Poängen från modul 2. Om poängen från modul 2 är samma för flera tävlande, är det tidsåtgången för modul 2 som avgör. 

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du kan träna på gamla semifinaluppgifter som du hittar i Skills Finlands uppgiftsbank

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Lapin koulutuskeskus Redun logo. Linkki Redun verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Lappian logo. Linkki Lappian verkkosivuille.
 • Koulutuskeskus Jedun logo. Linkki Jedun verkkosivuille.
 • Oulun Palvelualan Opiston logo. Linkki OPAO:n verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Luovin logo. Linkki Luovin verkkosivuille.
 • Suomen Diakoniaopiston logo. Linkki Suomen Diakoniaopiston verkkosivuille.
 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.