407 Husbyggnad / Semifinal

Tid

Onsdag 3.2.2021

Tävlingsplatser

Semifinalerna genomförs vid den tävlandes egen läroanstalt. 

Semifinalkoordinator

Tävlingsuppgifter

Tävlingsuppgifternas uppbyggnad och uppgiftsmodulernas centrala innehåll

Semifinaluppgiften är att tillverka två produkter av material som allmänt används inom byggnadsbranschen.   

Den första produkten på förmiddagen och den andra på eftermiddagen.

Tävlingen är individuell, och man tävlar i ett utrymme som klassificeras som en byggnadsarbetsplats, där alla föreskrifter för byggnadsbranschen följs.

Modul 1. Timmermansarbete

Som timmermansarbete ska den tävlande tillverka en plintgrund och pelarform enligt bild. Pelaren placeras centralt i förhållande till plinten.Den tävlande gör de mätningar som behövs genom att använda vanliga handverktyg så som måttband, tumstock, vinkelhake, vattenpass osv. Även sladdlös borrmaskin, laddare och reserv-batteri, handcirkel + anhåll finns att använda för de tävlande. Den tävlande använder personlig skyddsutrustning samt beaktar företagsamhet, hållbar utveckling, arbetshälsa och arbetssäkerhetsaspekter. 

Modul 2. Murningsarbete

Den tävlande skapar en konstruktion enligt bild. Den tävlande gör murningsarbetet genom att använda de vanligaste verktygen för murare så som murslev, fogslev, rengöringsborste, tegelskärare, måttband, tumstock, vinkelhake, vattenpass osv. Den tävlande använder personlig skyddsutrustning samt beaktar företagsamhet, hållbar utveckling, arbetshälsa och arbetssäkerhetsaspekter. 

Att förbereda sig inför semifinalen

Det finns övningsuppgifter som kan man träna på inför semifinalen. Semifinalkoordinatorn skickar övningsuppgifterna till semifinalarrangörerna.

Övningsuppgift 1
Övningsuppgift 2

Grenens tidtabell

8.00– 8.30Tid för anmälan. Den tävlande ska bestyrka sin identitet i samband med anmälan.

8.30– 8.50Morgonkaffe och allmän info till de tävlande och följeslagarna (Teams)
8.50– 9.00Tävlingens huvuddomare informerar de tävlande om tävlingsuppgiften och sedan går de tävlande till sina tävlingsplatser. Huvuddomaren ger lov att inleda tävlingsuppgiften.

9.00- 11.30Tävlingen böjar. (Tävlingstiden är ca 6h)
11.30– 12.00Lunch i studeranderestaurangen
12.00– 13.45Tävlingen fortsätter
13.45– 14.00Paus
14.00– 15.45Tävlingen avslutas och sedan hålls en feedbackdiskussion under ledning av huvuddomaren.

15.45– 16.45Domarnas bedömning och resultaten skickas som scannad version till domarkåren, som kontrollerar CIS-bedömningen och koordinatorn offentliggör de inofficiella resultaten genast per e-post till alla följeslagare/tävlingsarrangörer.  

Material och maskiner och förhandsuppgift

 • Material som används i timmermansarbetet är 22×100 och 50×100, samt skruvar (Torx) som används för fastsättning.
 • Material som används i murningsarbetet är NKH 270x130x75 och murbruk M100/600 som tävlingsarrangören ser till alla tävlande får till tävlingsplatsen.
 • Den tävlande har personliga handverktyg (för timmermans- och murningsarbete), bearbetningsunderlag (bock eller sågningsbord ) och en sladdlös borrmaskin. Andra maskiner eller apparater får inte användas.
 • På grenområdet har varje tävlande ett märkt ca 4x4m stort område.

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med sig

 • ID-kort, körkort eller liknande för bestyrkande av identiteten (även FPA-kortet duger) 
 • Den tävlande använder personlig skyddsutrustning, beaktar företagsamhet, hållbar utveckling, arbetshälsa och arbetssäkerhet. 
 • Skisseringsredskap, pennor, papper och kalkylator (Om användningen av telefonen som kalkylator kommer följeslagarna och domarna överens om vid morgonträffen före tävlingen börjar).
 • Vanliga handverktyg för en timmerman och murare.
 • Sladdlös borrmaskin, reservbatteri + laddare,
 • Spets-, bitsserie ( Torx-serie ).
 • Arbetsbock eller bordsyta för träbearbetning.
 • Domarkåren har rätt att avlägsna sådana verktyg som innebär en orimlig fördel i förhållande till andra tävlande, eller som inte är CE godkända.

Semifinaltävlingens arrangör ordnar med kaffe, något smått att äta och dricka på tävlingsområdet.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Modul 1/Timmermansarbete

Tidtabell

Tillgänglig tid:förmiddag
Poäng:50 p

Bedömningskriterier

Att tillverka en plintgrund och pelarform enligt bilden som timmermansarbete.

Pelaren placeras centralt i förhållande till grundplattan.

Huvudsakliga bedömningskriterier

En noggrannare bedömning görs på CIS import-blanketten.  Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.

Beskrivning av bedömningens genomförande

Bedömningen görs av minst två (2) domare på varje tävlingsplats samt en fyra (4) personers domarkår: huvuddomare, en representant för ett företag, den grenansvarige och koordinatorn. Domarkåren kontrollerar CIS-bedömningen och kan vid behov använda sig av videomaterial. Vid semifinalerna används semifinalplatsens egen branschpersonal som bedömare, 2 stycken (inga utomstående bedömare). Som semifinalarrangör fungerar den tävlandes följeslagare eller annan representant för läroanstalten.

Kvantitativ bedömning 100 %

Ett kvantitativt bedömningsföremål är tydligt mätbart. En sådan sak är tillexempel en observation om en sak är gjord eller inte. En del som saknas, som inte kan mätas och inget mått finns att fås ger 0 p.

Exempel på bedömningen

I alla tävlingsuppgifter utgår man från nivån berömliga 5 i examensgrunderna för grundexamen inom byggnadsbranschen. Domarna bedömer de tävlande genom att följa dem under arbetets gång samt genom att mäta den färdiga produktens måttnoggrannhet och ritningsenlighet.

Uppgiftshelheten kan bedöms på skalan 0–50 p, varav den kvantitativa bedömningens andel är 100 %. Bedömningen är kvantitativ och t.ex. måttnoggrannhet, lodräthet, bredd-, längd- och korsmått betonas. Antalet mätpunkter i uppgifterna är 10–15 st. Dessutom görs poängavdrag för de delar som saknas. Det kan vara fråga om t.ex. trämaterial, spikar och skruvar. I bedömningen av den färdiga uppgiften beaktas också det allmänna intrycket samt Mästare teman företagsamhet, hållbar utveckling, arbetshälsa och arbetssäkerhet.

Modul 2/Murning

Tidtabell

Tillgänglig tid:eftermiddag
Poäng:50 p

Bedömningskriterier

Att som murningsarbete tillverka en planenlig konstruktion.

Huvudsakliga bedömningskriterier

En noggrannare bedömning görs på CIS import-blanketten.  Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p. 

Beskrivning av bedömningens genomförande

Bedömningen görs av minst två (2) domare på varje tävlingsplats samt en fyra (4) personers domarkår: huvuddomare, en representant för ett företag, den grenansvarige och koordinatorn. Domarkåren kontrollerar CIS-bedömningen och kan vid behov använda sig av videomaterial. Vid semifinalerna används semifinalplatsens egen branschpersonal som bedömare, 2 stycken (inga utomstående bedömare). Som semifinalarrangör fungerar den tävlandes följeslagare eller annan representant för läroanstalten.

Kvantitativ bedömning 100 %

Ett kvantitativt bedömningsföremål är tydligt mätbart. En sådan sak är tillexempel en observation om en sak är gjord eller inte. En del som fattas, som inte kan mätas och inget mått finns att fås ger 0 p.

Exempel på bedömningen

I alla tävlingsuppgifter utgår man från nivån berömliga 5 i examensgrunderna för grundexamen inom byggnadsbranschen. Domarna bedömer de tävlande genom att följa dem under arbetets gång samt genom att mäta den färdiga produktens måttnoggrannhet och ritningsenlighet.

Uppgiftshelheten bedöms på skalan 0–50 p Murning, varav den kvantitativa bedömningens andel är 100 %. Bedömningen är kvantitativ och t.ex. måttnoggrannhet, vågrät- och lodräthet, ytornas jämnhet, utseende, fogarnas jämnhet och det allmänna intrycket av uppgiften betonas. Även Mästare teman företagsamhet, hållbar utveckling, arbetshälsa och arbetssäkerhet betonas i bedömningen. Antalet mätpunkter är 8–15 st. Dessutom poängavdrag för delar som fattas.

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du kan träna på gamla semifinaluppgifter som du hittar i Skills Finlands uppgiftsbank

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Lapin koulutuskeskus Redun logo. Linkki Redun verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Lappian logo. Linkki Lappian verkkosivuille.
 • Koulutuskeskus Jedun logo. Linkki Jedun verkkosivuille.
 • Oulun Palvelualan Opiston logo. Linkki OPAO:n verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Luovin logo. Linkki Luovin verkkosivuille.
 • Suomen Diakoniaopiston logo. Linkki Suomen Diakoniaopiston verkkosivuille.
 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.