405 Rörläggning / Semifinal

Tid

Onsdag 3.2.2021

Tävlingsplatser

Semifinalerna genomförs vid den tävlandes egen läroanstalt. 

Semifinalkoordinator

Tävlingsuppgifter

Semifinaluppgiften har två delar.

Modul 1. Svetsningsarbete
Modul 2. Installationsarbete

Efter tävlingen skickas de frädiga uppgifter till Ammattiopisto Lappia på Tietokatu 2, 94600 KEMI. Instruktioner kommer att skickas via e-post till tävlingsarrangörerna.

Grenens tidtabell

Tävlingstiden är 4–6 timmar (9:00-15:00). Den totala tiden fördelas mellan modulerna.

Båda uppgifterna har samma arbetstid, 2 h 45 min.

Material och maskiner

Svetsningsarbete

I arbetet kapas ett svart DN32-rör till givna mått. I svetsningen används elektrodsvetsning för att i ändan av röret foga stålskivor som ska svetsas.

Den tävlande ska med gassvetsning svetsa färdiga krökar och göra en stumsvets i DN32-rör samt en förgrening DN32/DN25. Ordningsföljden och svetsläget är fritt. Den tävlande ska fylla arbetet med vatten och om det uppstår läckage och det ännu återstår tid att arbeta får den tävlande reparera dessa, inga elektriska arbetsredskap får dock användas.

Fogarna måste vara rengjorda från slagg. I arbetet används läroanstaltens svetsmaskiner.

Arbetet baserar sig på tidigare års semifinalarbeten.

Installationsarbete

I arbetet används DN10 svarta rör och Cu12-rör. I arbetet ingår överkast och andra riktningsändringar som görs med hjälp av bockningsverktyg. Inga metoder för heta arbeten används i arbetet. Gängfogningar och pressringskopplingar används som fogmetoder. Installationsarbetet testas med tryckluft. Arbetet installeras på en skivvägg med fotskruvar och ljudisolerade hållare. Måttnoggrannheten är +/- 2 mm.

Arbetet baserar sig på tidigare års semifinalarbeten.

Praktiska råd

Material, utrustning och grenområde

Materialet har räknats upp i föregående punkt, likaså arbetsskedena. I svetsningsarbetet har varje tävlande ett svetsbord och ett svetsbås eller motsvarande. I installationsarbetet har var och en tillräckligt med utrymme för arbetet och varje tävlande ska ta med ett arbetsbord med rörklämma och skruvbänk.

Vanliga handverktyg för en rörmontör som bl.a. innehåller:

 • handmanövrerad gängmaskin 3/8”
 • bockare för DN 10 och CU 12 rör
 • vinkelmått
 • rät vinkel
 • sladdlös borrmaskin och skruvdragarserie
 • slagghacka
 • tändare 
 • gasbrännarsats och rengöringsset
 • skyddsglasögon
 • svetsglasögon 
 • svetsmask 
 • svetselektroder och -trådar, hampa, rörkitt, gängolja 
 • säkerhetsskor
 • hjälm med hakrem
 • arbetsdräkt 
 • svetshandskar och installationshandskar
 • vattenpass

I inget av arbetena tillåts på förhand tillverkade schabloner eller på förhand tillverkade installationshjälpmedel. Det är inte tillåtet att använda laserljus i arbetet. I båda arbetena måste de tävlande hela tiden använda säkerhetsskor och lämpliga skyddsglasögon samt skyddshandskar. I installationsarbetet ska hjälm användas.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Modul 1/Svetsningsarbete

Tidtabell

Tillgänglig tid:2 h 45 min
Poäng:40 p

Bedömningskriterier

Måttnoggrannheten är enligt ritningarna +/- 2 mm (fulla poäng), +/- 2– 4 mm (hälften av poängen). Arbetet ska motsvara bilden och vara symmetriskt. Båda arbetena ska vara hållbara (svetsningsarbetet ska vara vattentätt, installationsarbetet ska hålla tryckluft).

I arbetet bedöms vågräta och lodräta mått, arbetssäkerhet, täthet, ekonomisk användning av materialet, svetsfogarnas kvalitet och hur väl arbetet följer ritningen.

En noggrannare bedömning görs på CIS import-blanketten.  Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.

Modul 2/Installationsarbete

Tidtabell

Tillgänglig tid:2 h 45 min
Poäng:60 p

Bedömningskriterier

Måttnoggrannheten är enligt ritningarna +/- 2 mm (fulla poäng), +/- 2– 4 mm (hälften av poängen). Arbetet ska motsvara bilden och vara symmetriskt. Båda arbetena ska vara hållbara (svetsningsarbetet ska vara vattentätt, installationsarbetet ska hålla tryckluft).

I arbetet bedöms vågräta och lodräta mått, arbetssäkerhet, upphängning, täthet, ekonomisk användning av materialet, svetsfogarnas kvalitet och hur väl arbetet följer ritningen.

En noggrannare bedömning görs på CIS import-blanketten.  Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du kan träna på gamla semifinaluppgifter som du hittar i Skills Finlands uppgiftsbank

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Lapin koulutuskeskus Redun logo. Linkki Redun verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Lappian logo. Linkki Lappian verkkosivuille.
 • Koulutuskeskus Jedun logo. Linkki Jedun verkkosivuille.
 • Oulun Palvelualan Opiston logo. Linkki OPAO:n verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Luovin logo. Linkki Luovin verkkosivuille.
 • Suomen Diakoniaopiston logo. Linkki Suomen Diakoniaopiston verkkosivuille.
 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.