404 Målning, tapetsering och plattsättning / Semifinal

Tid

Onsdag 3.2.2021

Tävlingsplatser

Semifinalerna genomförs vid den tävlandes egen läroanstalt. 

Semifinalkoordinator

Tävlingsuppgifter

Tävlingsuppgifternas uppbyggnad och uppgiftsmodulernas centrala innehåll

Beskrivning av tävlingsmodulerna

 • Skarvspackling och utjämning
 • Tapetsering
 • Ytbehandling av träytor
 • Teorikunskap

Ritning på tävlingsvägg (pdf)

Grenens tidtabell

Det tar ca 6h att utföra tävlingsuppgiften, och den utförs under tiden kl. 8-16.

Preliminär tidtabell:

 • 8.00 – 8.30  Anmälan och man bekantar sig med tävlingsplatsen, den tävlande ska bestyrka sin identitet samt uppvisa sitt arbetssäkerhetskort. Den tävlandens bildförsedda personkort samt arbetssäkerhetskort sänds scannade veckan innan tävlingen till adressen: marja.viitaniemi@taos.fi
 • 8.30 – 9.00 Info till de tävlande och följeslagarna.
 • 9.00 – 11.45 Tävlingens del 1
 • 11.45 – 12.30 Lunch
 • 12.30 – 14.00 Tävlingens del 2
 • 14.00 – 14.15 Paus
 • 14.15 – 15.45 Tävlingens del 3
 • 15.45 – 16.00 Respons och avslutningsord

Arbetsredskapen kan föras på plats kvällen innan eller under anmälningstiden.

Material och maskiner

I semifinalen används allmänna målnings- och spacklingstillbehör från Tikkurila Oyj samt arbetsverktyg från Lindgren. Ytorna som ska behandlas är gipsskivor, trä- samt grundmålade ytor. 

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med sig:

 • Ett giltigt personkort e.d. för att bestyrka identiteten
 • Ett giltigt arbetssäkerhetskort
 • Skriftligt tillstånd för fotografering och/eller videofilmning av arbetsprestationer, en minderårig ska ha ett medgivande av en vårdnadshavare bestyrkt med namnteckning
 • Penna och papper
 • Arbetsbock, Led-lampa och skarvsladd
 • Personlig skyddsutrustning för en allmän och gemensam arbetsplats
 • Dessutom ska den tävlande ha en s.k. smartapparat t.ex. en telefon, för att utföra den teoretiska modulen.

De arbetsredskap som behövs i arbetsprestationerna levereras till tävlingsplatsen i slutet av januari.

Vill man så kan man ta med något att äta och dricka.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Modul 1/Skarvspackling och utjämning av gipskartongskiva

Tidtabell

Tävlingstiden är ca 6h

Modulerna inplaceras på arbetsdagen enligt uppgiftens uppbyggnad, bedömning och den tävlandes egen plan. Dock så att skarvspacklingen görs under förmiddagsmodulen och utjämningen görs under eftermiddagsmodulen.

Bedömningskriterier

Bedömningen görs på CIS import-blanketten, på skalan 0-100p.

Bedömningen görs kontinuerligt under hela tävlingsdagen och den egna arbetspunktens snygghet, arbetssäkerheten och underhållet och/eller förvaringen av arbetsredskapen kommer också att bedömas.

Modul 2/Tapetsering

Tidtabell

Tävlingstiden är ca 6h

Modulerna inplaceras på arbetsdagen enligt uppgiftens uppbyggnad, bedömning och den tävlandes egen plan. Dock så att skarvspacklingen görs under förmiddagsmodulen och utjämningen görs under eftermiddagsmodulen.

Bedömningskriterier

Bedömningen görs på CIS import-blanketten, på skalan 0-100p.

Bedömningen görs kontinuerligt under hela tävlingsdagen och den egna arbetspunktens snygghet, arbetssäkerheten och underhållet och/eller förvaringen av arbetsredskapen kommer också att bedömas.

Modul 3/Ytbehandling av träytor

Tidtabell

Tävlingstiden är ca 6h

Modulerna inplaceras på arbetsdagen enligt uppgiftens uppbyggnad, bedömning och den tävlandes egen plan. Dock så att skarvspacklingen görs under förmiddagsmodulen och utjämningen görs under eftermiddagsmodulen.

Bedömningskriterier

Bedömningen görs på CIS import-blanketten, på skalan 0-100p.

Bedömningen görs kontinuerligt under hela tävlingsdagen och den egna arbetspunktens snygghet, arbetssäkerheten och underhållet och/eller förvaringen av arbetsredskapen kommer också att bedömas.

Modul 4/Teorikunskap

Tidtabell

Tävlingstiden är ca 6h

Modulerna inplaceras på arbetsdagen enligt uppgiftens uppbyggnad, bedömning och den tävlandes egen plan. Dock så att skarvspacklingen görs under förmiddagsmodulen och utjämningen görs under eftermiddagsmodulen.

Bedömningskriterier

Bedömningen görs på CIS import-blanketten, på skalan 0-100p.

Bedömningen görs kontinuerligt under hela tävlingsdagen och den egna arbetspunktens snygghet, arbetssäkerheten och underhållet och/eller förvaringen av arbetsredskapen kommer också att bedömas.

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du kan träna på gamla semifinaluppgifter som du hittar i Skills Finlands uppgiftsbank

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Lapin koulutuskeskus Redun logo. Linkki Redun verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Lappian logo. Linkki Lappian verkkosivuille.
 • Koulutuskeskus Jedun logo. Linkki Jedun verkkosivuille.
 • Oulun Palvelualan Opiston logo. Linkki OPAO:n verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Luovin logo. Linkki Luovin verkkosivuille.
 • Suomen Diakoniaopiston logo. Linkki Suomen Diakoniaopiston verkkosivuille.
 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.