P2 Liiketoiminta / Finaali

Finalistit

Olli Alasaarela

Ammattiopisto Luovi

Kim Dahlgren

Ammattiopisto Spesia

Henna Halonen

Ammattiopisto Luovi

Inka Jokinen

Ammattiopisto Live

Kaisa Pölkki

Ammattiopisto Spesia

Kristian Viitanen

Ammattiopisto Live

Kilpailupaikka

Ammattiopisto Luovi
Veteraanikatu 2, 90130 Oulu

Kilpailutehtävät

Yleiskuvaus kilpailulajista  

Asiakaslähtöiseen liiketoimintaosaamiseen kuuluvat erilaiset asiakaspalvelutilanteiden sekä myymälätehtävien hoitamiseen liittyvät tehtävät. Liiketoiminnan perustutkinnon suorittanut toimii kaupan alan eri työtehtävissä.   

Asiakaspalvelun ammattilainen toimii asiakaslähtöisesti ja osaa palvella erilaisia asiakkaita. Hän valmistautuu asiakaspalveluun osana asiakaslähtöistä liiketoiminnan kokonaisuutta. Hänellä on hyvät yhteistyö- ja viestintätaidot ja hänellä on riittävä kielitaito selviytyä palvelutilanteista. Alan taitaja tuntee myytävät tuotteet ja osaa myydä asiakkaan tarpeita vastaavia tuotteita. Asiakaspalvelutyön osaajalla on nykypäivän valmiudet toimia eri viestintäkanavissa tuottaen asiakkaalle laadukasta asiakaspalvelua. Hän huomioi kannattavuuden sekä myönteisen asiakaskokemuksen työssään. Liiketoiminnan taitaja viestii työyhteisössä ja toimii tiimin jäsenenä.   

Liiketoiminnan osaajia tarvitaan työelämässä eri aloilla. Perustutkinnon suorittaminen mahdollistaa monipuolisesti yrityksen tai muun organisaation työtehtävissä toimimisen. Tutkinnon suorittanut voi työskennellä esimerkiksi asiakaspalvelun ja myynnin, markkinointiviestinnän, palvelumuotoilun, talouden, toimisto- tai kirjastopalvelujen tehtävissä erilaisissa organisaatioissa.  

Kilpailutehtävien rakenne ja tehtävämoduulien keskeiset sisällöt  

Finaali on kaksipäiväinen ja kilpailu on yksilökilpailu. Kilpailuun osallistuvat erityisopiskelijat, jotka suorittavat tutkinnon ammatilliset osat valtakunnallisin tai mukautetuin tavoittein.  

Ammattitaitovaatimukset perustuvat ammatillisen perustutkinnon valtakunnallisiin tutkinnon perusteisiin (liiketoiminnan perustutkinto, voimaantulo 1.8.2018).  Arvioinnissa tavoitetasona on opetussuunnitelman T1-taso. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota asiakaspalveluosaamiseen, työn suunnitelmallisuuteen, työturvallisuuden huomioimiseen, työergonomiaan huolelliseen lopputulokseen ja tunnistaa liiketoiminnan kannattavuuteen liittyviä keskeisiä asioita. Työsuoritus arvioidaan kokonaisvaltaisesti ja laaja-alaisesti.  

Työtehtävä on liiketoiminnan perusosaamista, jossa huomioidaan kilpailijan asiakaspalvelutaidot ja myymälässä työskentelyn perustaidot. Yhteistyökumppanina toimii S-ryhmä ja Autokeidas Ii. Tavoitteena on palvella asiakkaita, saada myyntipiste myyntikuntoon ja ylläpitää sen siisteyttä sekä myyvyyttä. Tavoitteena on koko tehtävän suorittaminen annetussa kilpailuajassa.  

Ennen kilpailusuorituksen alkua kilpailijat perehdytetään tehtävän sisältöön, vaatimuksiin sekä heille kerrotaan keskeisimmät arvioinnin kohteet.  

Tehtävä  

 • Asiakaspalvelu ja myymälätyöskentely
 • tuotteiden myyntikunnostus ja esillepano ohjeiden mukaan  
 • hinta-/ tuotetietojen ohjeenmukainen esillepano  
 • kannattavuuden huomioiminen työskentelyssä  

Työskentelyssä kilpailijan tulee huomioida työturvallisuus, asiakaslähtöisyys, ergonominen työskentely, yrittäjämäinen toiminta sekä kestävä kehitys.  

Työskentelyn jälkeen kilpailija tekee jälkityöt ja arvioi omaa työskentelyään. Tuomarit antavat palautetta työskentelystä.  

Osaamisvaatimukset  

Osaamisvaatimukset perustuvat liiketoiminnan perustutkinnon perusteisiin ja työelämän vaatimuksiin.  

Liiketoiminnan osaaja  

 • valmistautuu palvelutilanteisiin  
 • palvelee asiakkaita asiakaslähtöisesti  
 • kartoittaa asiakkaan tarpeet  
 • tarjoaa asiakkaan tarpeita vastaavia tuotteita tai palveluita sekä huomioi lisätarjonnan  
 • neuvoo ja opastaa asiakkaita  
 • hoitaa asiakaspalvelutilanteet tavanomaisissa kanavissa monikanavaisesti  
 • toimii asiakaspalvelutilanteissa toisella kotimaisella sekä yhdellä vieraalla kielellä (englanti)  
 • edistää omalla työllään asiakastyytyväisyyttä  
 • hoitaa asiakaspalvelutilanteiden jälkitoimet   
 • huolehtii tuotteiden esillepanosta ja myyntikuntoon saattamisesta  
 • tuntee myytävät tuotteet ja kertoo niistä asiakkaille  
 • ylläpitää myyntiympäristöä ja huolehtii sen siisteydestä sekä turvallisuudesta  
 • käyttää oikeita laitteita ja työvälineitä  
 • tekee työtehtävät tärkeysjärjestyksessä ja on oma-aloitteinen  
 • noudattaa työturvallisuutta  
 • huomioi kestävän kehityksen  
 • toimii liiketoiminnalle kannattavalla tavalla  
 • työskentelee yrittäjämäisesti, tehokkaasti ja tuloksellisesti  
 • työskentelee ergonomisesti ja huolehtii omasta jaksamisestaan  
 • työskentelee työyhteisön jäsenenä 

Lajin aikataulu

Tehtävän laajuus ja käytettävissä oleva aika 

Kilpailijat saavat ennakkotehtävän, joka on osa arviointia. Kilpailupäivien tehtävät on ajoitettu kahdelle päivälle. Suoritusaikaa on varattu ensimmäisen kilpailupäivän osalta 30 minuuttia ja toisen kilpailupäivän osalta 40 minuuttia. Kilpailuaika on yhteensä 70 minuuttia (30 + 40).  

Päätuomari ilmoittaa kilpailijoille, kun suoritusaikaa on jäljellä viisi (5) minuuttia. Kilpailusuorituksen jälkeen on kilpailijan itsearviointi ja lyhyt keskustelu tuomareiden kanssa.   

Kilpailun tehtävänannot ennen kilpailusuoritusta ja suorituksen jälkeiseen palautteeseen kuluva aika eivät kuulu suoritusaikaan. Kilpailusuoritukset tullaan tarvittaessa tallentamaan tuomariston käyttöön.   

Huomioi, että mikäli 7.5.2021 jälkeen finaaliin valittu kilpailija peruu osallistumisensa finaaliin, niin emme ota korvaavaa kilpailijaa enää tilalle. Tämä johtuu siitä, että haluamme kaikille kilpailijoille ennakkotehtävien osalta reilun ja tasapuolisen arvioinnin (huomioiden ennakkotehtävien laajuus ja tuotoksen näkyvyys somessa). Viimeistään 7.5.2021 tulleet finalistien muutokset toteutetaan viipymättä ja korvataan 1. varasijalla olevalla. Ennakkotehtävät toimitetaan pikimmiten uusille finalisteille.

Mikäli kilpailija vaarantaa itsensä tai muiden turvallisuutta voidaan kilpailusuoritus tarvittaessa keskeyttää.  

Lajikohtainen aikataulu

Ennakkotehtävät 2 kpl on toimitettu sähköpostilla kilpailijoille ja niiden viimeinen palautuspäivä ohjeen mukaisesti on 10.5.2021 klo 12.00 mennessä.

Tiistai 18.5.2021

Klo 10.00-12.00 Porrastettu kilpailijoiden tutustuminen kilpailupaikkaan (henkilökohtainen aikataulu sähköpostilla kilpailijoille ja huoltajille)
Klo 10.30-12.30 Lounas: Kilpailijalla on mahdollisuus ruokailla Komentajantalon ruokalassa
Klo 14.00-14.50 Taitaja-finaalin avajaiset Tapahtumaohjelma – Taitaja2021
Klo 14.55-15.20 Taitaja Plus P2 Liiketoiminnan yhteinen aloitus Teams:n kautta
Klo 15.30-20.00 Taitaja-finaalin 1. kilpailupäivä, kilpailuaika on 30 min per kilpailija (henkilökohtainen aikataulu kilpailijoille ja huoltajille sähköpostitse)

Keskiviikko 19.5.2021

Klo 8.30-8.45 Taitaja Plus P2 Liiketoiminnan yhteinen aloitus Teams:n kautta
Klo 9.00-11.30 Taitaja-finaalin 2. kilpailupäivä (kolme kilpailijaa, 40 min per kilpailija ennen lounasta, henkilökohtainen aikataulu kilpailijoille ja huoltajille sähköpostitse)
Klo 11.30-12.15 Lounas (Ravintola Kasarmi)
Klo 12.30-15.15 Taitaja-finaalin 2. kilpailupäivä jatkuu (kolme kilpailijaa, 40 min per kilpailija)
Klo 15.15-15.30 Taitaja Plus P2 Liiketoiminnan yhteinen kilpailujen päätös Teams:n kautta

To 20.5.2021

Klo 15.00 alkaen mitalienjakotilaisuus finaalin kolmelle parhaalle OSAOn tiloissa Kotkantie 2. Keskiviikkona heti arviointien ja pisteiden laskemisen jälkeen ilmoitetaan kolmelle parhaalle kilpailijalle ja heidän huoltajilleen pääsystä mitalienjakotilaisuuteen. Mitalistien tulee olla OSAOlla jo klo 14.30 valmiina huoltajien toimesta. Nykyiset turvallisuusohjeet huomioiden mitalienjakotilaisuuteen pääsee vain kilpailijat.  

Materiaalit ja laitteet

 • Ota mukaan oma matkapuhelimesi, matkapuhelimen laturi (huolehdi, että puhelimessa on akku ladattuna ennen kilpailutehtävää) ja harjoittele käyttämään tekstiviestitoimintoja.
 • Kilpailun järjestäjä varaa paikan päälle muut materiaalit ja laitteet.

Käytännön ohjeita ja mukaan otettavat tavarat

 • Ota kilpailupaikalle mukaan henkilökortin, ajokortin tms. henkilöllisyyden todistamiseksi (myös KELA-kortti kelpaa) 
 • kilpailijan varustuksena on oman oppilaitoksen antama työvaatetus tai muu kaupan alalle soveltuva vaatetus huomioiden työturvallisuus
 • Kilpailijat ja huoltajat käyttävät kilpailupaikalla aina maskeja tai visiirejä (huomioiden annetut turvallisuusohjeet)
 • Mukaan kilpailupaikalle oma matkapuhelin, laturi ja kuulokkeet
 • Matkapuhelimeen tulee ladata valmiiksi Teams- ohjelma sekä opetella käyttämään sitä. Kilpailujen yhteiset tilaisuudet toteutetaan Teams:n kautta ja kilpailijat sekä huoltajat saavat Teams-kutsut lähempänä kilpailuajankohtaa sähköposteihinsa. Suositellaan myös oman sähköpostin toimintojen lataamista matkapuhelimeen (Teams-kokouslinkkien helppo tavoitettavuus ja käytettävyys sen kautta)
 • Kilpailijat ja huoltajat ovat saaneet tiedon toimittaa valokuvat kilpailijoista ennakkoon
 • Kilpailussa henkilökohtaisten apuvälineiden ja/tai avustajan käyttäminen on hyväksytty, sikäli kuin niistä on ilmoitettu etukäteen tai säännöissä määritelty. 
 • Kilpailijoita ja huoltajia pyydetään huomioimaan, että nyt vallitsevan korona-tilanteen johdosta P2 Liiketoiminnassa on annettu painoarvoa enemmän aikaisempina Taitaja-vuosina ennakkotehtäville. Ennakkotehtävien yhteispistemäärä on 30 pistettä (pisteet ilmoitettu ennakkotehtävän yhteydessä)
 • Kilpailijoille ja huoltajille annettuja tarkkoja henkilökohtaisia aikatauluja pyydetään noudattamaan tarkasti, sillä tällä takaamme porrastetut ihmisten liikkumiset P2 lajialueella ja noudatamme annettuja turvallisuusohjeita.

Tuomarit

 • Päätuomari Hennamari Antila, Kiipula
 • Hannes Kortesalmi, Työelämätuomari, Autokeidas Ii
 • Virpi Kerppola
 • Marika Carlborg, Ammattiopisto Live
 • Raija Kotimäki, Ammattiopisto Luovi
 • Päivi Palviainen, Ammattiopisto Luovi

Moduuli A/Ennakkotehtävät

Aikataulu ja pisteet

Pisteet:yht. 30 p

Ennakkotehtävä lähetetään viikon 17 aikana finalisteille ja tiedoksianto huoltajille. Ennakkotehtäviä on kaksi (2) kappaletta ja niiden pistemäärät ovat 15 pistettä per tehtävä eli yhteensä 30 pistettä. Ennakkotehtävä tulee olla palautettuna ohjeen mukaisesti 10.5 mennessä annettuna kellonaikana.

Arviointiperusteet

Ennakkotehtävässä arvioidaan ennakkotehtävässä annetun ohjeen mukaisesti.

Pistemäärässä tulee huomioida, että tänä vuonna ennakkotehtäviä on painotettu ja yhdestä ennakkotehtävästä maksimipistemäärä on 15 pistettä eli yhteensä ennakkotehtävistä voi saada maksimissaan 30 pistettä.

Ennakkotehtävä 1

LinkedIn-profiilin luominen

LinkedIn on verkkoyhteisöpalvelua ja verkostoitumisväline. Käyttäjät voivat ladata palveluun ansioluettelonsa, harrastuksensa ja kiinnostuksen kohteensa sekä saada suosituksia entisiltä esihenkilöiltä ja työkavereilta sekä suositella muita. LinkedIn-tiliä voidaan pitää keinona laajentaa omaa verkostoa ja saada sitä kautta mahdollisia työtarjouksia sekä löytää hakemiaan työntekijöitä.  Lähde: LinkedIn – Wikipedia 

LinkedIn on verkossa toimiva sosiaalisen median palvelu. Palveluun rekisteröidytään luomalla LinkedIn-käyttäjätili, jota varten tarvitaan toimiva sähköpostiosoite ja salasana. Kun olet rekisteröitynyt käyttäjäksi, voit aloittaa profiilin täyttämisen ja LinkedInin käytön. 

LinkedIn-profiilin luominen -tehtävä liittyy Työyhteisössä toimiminen 15 osp-tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin “Opiskelija osaa verkostoitua ammatillisesti ja kehittää työyhteisön toimintaa”. Luomasi profiili on käytössäsi opintojen aikana ja myös valmistumisesi jälkeen. Muista päivittää profiilia säännöllisesti! 

Ohjeet  

 1.  Luo itsellesi LinkedIn-profiili. Voit kirjoittaa profiilin tiedot suomeksi tai englanniksi.
 2.  LinkedIn-profiilisi tulee sisältää ammatillisesti olennaiset asiat. Kerro profiilissasi asioita, joita mahdollinen työnantaja haluaa tietää sinusta.
 3.  Voit hyödyntää netistä saatavia ohjeita ja voit pyytää vinkkejä LinkedIn- profiilin luomiseen, mutta muista, että tehtävän tulee olla sinun oma tuotoksesi.
 4.  Talleta LinkedIn-profiilisi linkki ma 10.5.2021 klo 12.00 mennessä sähköpostiisi tulleeseen OneDrive-kansioon.
 5.  Huomioi, että tuomaristo ottaa kuvakaappaukset 10.5.2021 klo. 12.00 – 16.00 välisenä aikana profiilista ja tänä aikana ei päivityksiä profiiliin.
Pisteet: 15 p

Ennakkotehtävä 2

Video-CV

Laadi itsestäsi video-CV, jossa haet asiakaspalvelun työtehtäviin. Tehtävänannon alla näet itse työpaikkailmoituksen. Videomuotoinen ansioluettelo on hyvä keino välittää työnantajalle hyvä ammatillinen kuva itsestäsi ja osaamisestasi. Liikkuva kuva antaa mahdollisuuksia tuoda esiin osaamisesi lisäksi myös persoonaasi. 

Video-CV:n maksimipituus on noin 2 minuuttia. Videon voit kuvata esimerkiksi kännykällä tai tabletilla. Videon teknistä tasoa ei arvioida, mutta huomioithan, että puhe kuuluu ja kuvan laatu on selkeä. Tallenna video tavanomaisella tallennusohjelmalla ja tallenna se ma 10.5.2021 klo 12.00 mennessä sähköpostiisi tulleeseen OneDrive-kansioon. Saat kuittauksen sähköpostiisi onnistuneesta videon lähettämisestä saman viikon aikana.

Pyydä tarvittaessa apua videon tallentamiseen oppilaitoksen henkilökunnalta.

TYÖPAIKKAILMOITUS VIDEO-CV:N TEKEMISEEN:

Pikku Putiikissa on hyvä olla töissä! (tämä on kuvitteellinen ilmoitus)

Tule Pikku Putiikkiin lahja- ja sisustustavaraliikkeeseen töihin. Jos sinulla on rautainen asenne ja vahva fiilis, että haluat työskennellä asiakaspalvelun tehtävissä ja osaat laittaa oman persoonasi peliin, mikset siis sinäkin liittyisi joukkoomme? Painotamme hyviä asiakaspalvelutaitoja ja tuotetietouden opetamme sitten työpaikalla. Myy itsesi meille!

Pisteet: 15 p

Moduuli B/Työn aloitus

Aikataulu ja pisteet

Moduulien B-E yhteiskesto on 70 minuuttia (1. kilpailupäivä 30 min ja 2. kilpailupäivä 40 min).

Pisteet:8 p

Arviointiperusteet

 • Ohjeisiin ja tuotteisiin tutustuminen
 • Työvälineiden valinta

Moduuli C/Asiakaspalvelu

Aikataulu ja pisteet

Moduulien B-E yhteiskesto on 70 minuuttia (1. kilpailupäivä 30 min ja 2. kilpailupäivä 40 min).

Pisteet:32 p

Arviointiperusteet

 • Asiakaspalvelutehtävät
 • Asiakkaan huomioiminen
 • Jälkitoimet
 • Kielitaito

Moduuli D/Myymälätyöskentely

Aikataulu ja pisteet

Moduulien B-E yhteiskesto on 70 minuuttia (1. kilpailupäivä 30 min ja 2. kilpailupäivä 40 min).

Pisteet:24 p

Arviointiperusteet

 • Suunnitelmallinen ja järjestelmällinen työskentely
 • Työturvallisuus
 • Tuotteiden vastaanotto, myyntikunnostus ja esillelaitto
 • Myymälän siisteydestä ja turvallisuudesta huolehtiminen
 • Jätteiden lajittelu
 • Kestävän kehityksen huomioiminen
 • Hinta- ja tuotetiedot

Moduuli E/Itsearviointi

Aikataulu ja pisteet

Moduulien B-E yhteiskesto on 70 minuuttia (1. kilpailupäivä 30 min ja 2. kilpailupäivä 40 min).

Pisteet:6 p

Arviointiperusteet

 • Oman työn arviointi ja kehittäminen

Tehtäväpankki Tehtäväpankki

Voit harjoitella ennakkoon vanhoilla finaalitehtävillä, joita löydät Skills Finland ry:n tehtäväpankista.

Lajin yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit

 • Lapin koulutuskeskus Redun logo. Linkki Redun verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Lappian logo. Linkki Lappian verkkosivuille.
 • Koulutuskeskus Jedun logo. Linkki Jedun verkkosivuille.
 • Oulun Palvelualan Opiston logo. Linkki OPAO:n verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Luovin logo. Linkki Luovin verkkosivuille.
 • Suomen Diakoniaopiston logo. Linkki Suomen Diakoniaopiston verkkosivuille.
 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.