P2 Affärsverksamhet / Final

Finalister

Olli Alasaarela

Ammattiopisto Luovi

Kim Dahlgren

Ammattiopisto Spesia

Henna Halonen

Ammattiopisto Luovi

Inka Jokinen

Ammattiopisto Live

Kaisa Pölkki

Ammattiopisto Spesia

Kristian Viitanen

Ammattiopisto Live

Finalplats

Ammattiopisto Luovi
Veteraanikatu 2, 90130 Oulu

Tävlingsuppgifter

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen  

Till ett kundinriktat kunnande i affärsverksamhet hör olika uppgifter i anslutning till kundservicesituationer och att sköta butiksuppgifter. De som avlagt grundexamen i affärsverksamhet arbetar med olika arbetsuppgifter inom handelsbranschen.  

Yrkeskunniga kundbetjänare arbetar kundinriktat och kan betjäna olika kunder. De förbereder sig för kundservicen som en del av den kundriktade helheten i en affärsverksamhet. De har god samarbets- och kommunikationsförmåga och tillräckliga språkkunskaper för att klara av servicesituationer. De som är kunniga i branschen känner de produkter som säljs och kan sälja produkter som motsvarar kundens behov. De som är kunniga i kundservice har moderna färdigheter att agera i olika kommunikationskanaler och producera kvalitativ kundservice för kunden. De kan i sitt arbete beakta lönsamhet och positiva kundupplevelser. De som är kunniga i affärsverksamhet kommunicerar i arbetsgemenskapen och arbetar som medlem i ett team.   

Personer som är yrkeskunniga i affärsverksamhet behövs på olika områden i arbetslivet. Den som avlagt grundexamen har mångsidiga möjligheter att arbeta i uppgifter inom företag eller andra organisationer. Den som avlagt examen kan arbeta i olika organisationer med uppgifter inom till exempel kundservice och försäljning, marknadsföringskommunikation, servicedesign, ekonomi, kontors- eller bibliotekstjänster.  

Tävlingsuppgifternas uppbyggnad och uppgiftsmodulernas centrala innehåll  

Finalen hålls under två dagar och tävlingen är individuell. I tävlingen deltar specialstuderande som avlägger yrkesinriktade examensdelar enligt nationella eller anpassade mål.   

Kraven på yrkesskicklighet baserar sig på de nationella examensgrunderna i den yrkesinriktade grundexamen (grundexamen i affärsverksamhet som trädde i kraft 1.8.2018). Bedömningens målnivå är läroplanens N1-nivå. I bedömningen fästs uppmärksamhet vid kundservicekunnande, arbetets planmässighet, beaktande av arbetssäkerheten, arbetsergonomin, ett omsorgsfullt slutresultat och att identifiera centrala saker som har med affärsverksamhetens lönsamhet att göra.  Arbetsprestationen bedöms helhetsinriktat och mångsidigt.   

I uppgiften ingår grundläggande kunskaper i affärsverksamhet, där huvudvikten ligger vid den tävlandes kundservicefärdigheter och grundläggande kunskaper i butiksarbete.  Samarbetspartner är (meddelas senare). Målet är att betjäna kunderna, få försäljningspunkten i försäljningsskick och se till att den är snygg och kommersiell. Målet är också att utföra hela uppgiften inom den angivna tävlingstiden.  

Före tävlingsprestationen förklaras innehållet och kraven i uppgiften samt de centrala föremålen för bedömning för de tävlande.   

Uppgift  

 • kundbetjäning    
 • produkterna görs i ordning för försäljning och sätts fram enligt anvisningarna  
 • pris-/produktinformationen sätts fram enligt anvisningarna  
 • beaktande av lönsamheten i arbetet  

I arbetet ska den tävlande beakta arbetssäkerhet, kundorientering, ett ergonomiskt arbetssätt, ett företagsamt agerande samt hållbar utveckling.  

Efter arbetet gör den tävlande efterarbeten och bedömer sitt arbete. Domarna ger respons på arbetet.  

Krav på kunnande  

Kraven på yrkesskicklighet baserar sig på examensgrunderna i grundexamen i affärsverksamhet och på arbetslivets krav.   

Den som är kunnig i affärsverksamhet  

 • förbereder sig för servicesituationerna  
 • betjänar kunder kundinriktat  
 • kartlägger kundens behov  
 • erbjuder produkter eller tjänster som motsvarar kundens behov samt beaktar mererbjudanden  
 • ger kunderna råd och instruktioner  
 • sköter kundservicesituationer i vanliga, multipla kanaler   
 • klarar av kundservicesituationer på det andra inhemska språket samt på ett främmande språk (engelska)
 • främjar kundtillfredsställelsen med sitt eget arbete  
 • sköter de fortsatta åtgärderna efter kundservicesituationerna    
 • sköter om att produkterna sätts fram och görs i ordning för försäljning  
 • känner till de produkter som säljs och berättar om dem för kunderna  
 • håller försäljningsmiljön i ordning och ser till att den är prydlig och säker  
 • använder rätta apparater och arbetsredskap  
 • utför arbetsuppgifterna i viktighetsordning och tar egna initiativ  
 • iakttar arbetssäkerhet    
 • beaktar hållbar utveckling  
 • agerar på ett sätt som är lönsamt för affärsverksamheten  
 • arbetar företagaraktigt, effektivt och med gott resultat  
 • arbetar ergonomiskt och har omsorg om sin egen arbetsork  
 • arbetar som teammedlem

Grenens tidtabell

Uppgiftens omfattning och tävlingstid 

De tävlande får en förhandsuppgift som ingår som en del i bedömningen. Tävlingsdagarnas uppgifter har fördelats på två dagar. För den första tävlingsdagens del har det reserverats 30 minuter för att genomföra uppgifterna och för den andra tävlingsdagens del 45 minuter. Tävlingstid sammanlagt är 75 minuter (30+45).  

Domarna meddelar de tävlande när 5 minuter av tävlingstiden återstår. Efter tävlingsprestationen bedömer den tävlande sitt arbete och sedan följer en kort diskussion med domarna.  

Tiden för uppgiftsutdelning och för feedback efter presentationen ingår inte i tävlingstiden för att genomföra uppgifterna. Tävlingsprestationerna kommer att bandas för att kunna användas av domarna.  

Om den tävlande sätter sin egen eller andras säkerhet i fara kan tävlingsprestationen vid behov avbrytas.  

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med sig 

 • ID-kort, körkort eller liknande för bestyrkande av identiteten (även FPA-kortet duger)   
 • den tävlandes utrustning är de arbetskläder som den egna läroanstalten gett med (till de tävlande och följeslagarna skickas en noggrann lista över vad man ska ta med till finalen, bl.a. att foto inlämnas på förhand) 
 • det är tillåtet att använda personliga hjälpmedel och/eller assistent under tävlingen förutsatt att man meddelat om detta på förhand eller reglerna godkänner dem.  

Domare

 • Hennamari Antila, Kiipula (huvuddomare) 
 • Marika Carlborg, Ammattiopisto Live 
 • Raija Kotimäki, Ammattiopisto Luovi 
 • Päivi Palviainen, Ammattiopisto Luovi 
 • Virpi Kerppola

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Lapin koulutuskeskus Redun logo. Linkki Redun verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Lappian logo. Linkki Lappian verkkosivuille.
 • Koulutuskeskus Jedun logo. Linkki Jedun verkkosivuille.
 • Oulun Palvelualan Opiston logo. Linkki OPAO:n verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Luovin logo. Linkki Luovin verkkosivuille.
 • Suomen Diakoniaopiston logo. Linkki Suomen Diakoniaopiston verkkosivuille.
 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.