406 Sähköasennus / Semifinaali

Aika

Torstai 4.2.2021

Kilpailupaikat

Semifinaalit toteutetaan kilpailijoiden omissa oppilaitoksissa.

Semifinaali-koordinaattori

Kilpailutehtävät

Kilpailutehtävien rakenne ja tehtävämoduulien keskeiset sisällöt  

Työtehtävänä on asentaa suunnitelmien mukainen kokonaisuus käyttökuntoon ja antaa työstä käytön opastus.  

Suunnitelmaan kuuluvat asiakirjat  

 • työselostus  
 • tasopiirustus  
 • keskuskaavio  
 • toiminnan kuvaus  

Työssä kalustetaan ryhmäkeskus sekä asennetaan valaistus ja pistorasia-asennukset.  

Asennuksissa noudatetaan SFS6000-standardisarjaa (2017) sekä hyvää asennustapaa. Kiinnitysväli naula- ja ruuvikiinnikkeillä vaaka- ja pystysuorassa asennuksessa on 0,17 – 0,22 m. Ensimmäinen kiinnike asennetaan 5 – 10 cm rasiasta, kytkimestä, kojeesta tai kaapelin mutkasta. Painike, valokytkin ja pistorasia asennetaan 1000 mm korkeuteen lattiasta. Jakorasioiden ja valaisimien asennuskorkeus määritellään tarkemmin tasopiirustuksessa. Kaapeliasennusjärjestelmä määritellään tasopiirustuksessa, pinta-asennus, johtokanava, kaapelikouru tai muu vastaava. 

Työlista  

 • Ryhmäkeskuksen kalustus  
 • Pistorasian asennus   
 • Valaistuksen asennus  
 • Piirustusten päivitys ja tarvittaessa lisäpiirustusten teko  

Merkinnät  

 • Johdonsuojakatkaisijat, vikavirtasuojakytkimet, kellokytkin releet ja yms. komponentit merkitään keskuksen kanteen keskuskaavion mukaisin tekstein. Johdot merkitään ryhmätunnuksilla, tunnus keskuksen päähän esim. 1.1.-1.3. ja kojeilla vastaosoitteilla esim. RK_1.1.-1.3., merkinnässä käytettävä kaapelin merkintään suunniteltua merkintää.  

Asiakirjat  

 • Asiakkaalle luovutetaan valmiin työn mukaiset piirustukset sekä tarkastuspöytäkirjat. Piirustukset ja asiakirjat luovutetaan muutosmerkinnöin.  

Käytönopastus  

 • Asiakkaalle annetaan laitteiston käytönopastus.  

Käytettävät materiaalit ja keskukset  

 • Asennustarvikkeet tyypillisiä valaistus- ja pistorasiakalusteita sekä johdot tyypillisiä esim. MMJ, MCMK, AMCMK. 

Kilpailutehtävään käytettävä aika  

Kilpailutehtävään käytettävä aika on 6 tuntia. 

Mikäli työssäsi tulee eteen pulmatilanne, käänny tuomarien puoleen, päästäksesi tehtävässä eteenpäin. Järjestelyjä koskevat kysymykset eivät vaikuta arviointiin. Varsinaista asennustyötä koskevat kysymykset voivat vaikuttavat arviointiin.  

Kuvaus arvioinnin toteuttamisesta 

Semifinaalivastaavat esittelevät arviointialueet ja painotukset. Arvioinnissa on pyritty painottamaan oleellisimpia asioita toiminnan kannalta. Tuomareina toimivat pääsääntöisesti samat henkilöt jokaisena kilpailupäivänä, jotta arviointi on mahdollisimman tasapuolinen. 

Vaarantaessasi sähkötyö- tai työturvallisuuden tuomari huomauttaa asiasta. Jos huomautuksen jälkeen vaarannat edelleen turvallisuuden, on tuomarin keskeytettävä työskentelysi, jolloin suorituksesi joudutaan hylkäämään.  

Esimerkki arvioinnista  

Työ- ja sähköturvallisuus 14,00 p  
Käyttöönotto, testaus ja toiminta  18,00 p  
Mitat ja ulkonäkö  20,00 p  
Laitteiden – ja johtoteiden asennus  12,00 p  
Johdotus ja liitokset  12,00 p  
Asiakaspalvelu ja dokumentointi  14,00 p  
Kestäväkehitys ja yrittäjyys  10,00 p  

Yhteensä 100 p 

Lajin aikataulu

Kilpailupäivä sijoittuu aikavälille 8.00 – 16.00

Materiaalit ja laitteet

Kilpailussa käytettävät materiaalit ja laitteet 

 • asennustarvikkeet tyypillisiä valaistus- ja pistorasiakalusteita pinta/uppoasennuksissa sekä sisä- ja ulkoasennuksissa  
 • yleiset pienkiinteistöjen asennuskaapelit esim. MMJ, MCMK, AMCMK  
 • pienkiinteistöjen keskukset ja keskustarvikkeet 

Käytännön ohjeita

Kilpailija tuo tullessaan 

 • henkilökortin, ajokortin tms. henkilöllisyyden todistamiseksi (myös KELA-kortti kelpaa)  
 • luonnosteluvälineet, kynät ja paperia  
 • kynä joka soveltuu komponenttien merkintään keskuksen kanteen  
 • käyttöönottotarkastusmittari  
 • johtojen merkintään soveltuvat välineet esim. tarrakirjoitin, merkintäliuskat ja merkintätaskut kaapelille  

Halutessaan voi tuoda pikku purtavaa ja juotavaa. Järjestäjä varaa kilpailijoille pientä tarjottavaa kilpailupaikalle.

Tehtävän moduulit ja arviointikriteerit

Moduuli 1/Mitat ja ulkonäkö

Aikataulu

Käytettävä aika:aamupäivä
Pisteet:44 p

Arviointiperusteet

Pääasialliset arviointikriteerit 

Semifinaalitehtävässä arvioidaan mm.  

Kalusteasennusten oikeat asennusmitat  

 • ovatko asennuskorkeudet ja -etäisyydet annettujen mittojen mukaisia  

Laitteiden ja johtoteiden asennus, suunnitelmien noudattaminen  

 • johtoteiden suoruus ja kalusteiden kiinnitys, järjestäjän ja valmistajien ohjeet  

Asennustyön siisteys, johdotus ja liitokset  

 • keskuksen sisäiset johdotukset ja liitokset, kaapeleiden asennus, asennuksen ulkonäkö  

Työtavat ja -tekniikat  

 • työkalujen käyttö, ergonomia, materiaalien käsittely  

Esimerkki arvioinnista 

 • Mitat ja ulkonäkö  20,00 p  
 • Laitteiden – ja johtoteiden asennus  12,00 p  
 • Johdotus ja liitokset  12,00 p

Moduuli 2/Käyttöönotto, testaus, toiminta ja työn luovutus

Aikataulu

Käytettävä aika:iltapäivä
Pisteet:56 p

Arviointiperusteet

Pääasialliset arviointikriteerit 

Semifinaalitehtävässä arvioidaan mm.  

Työ- ja sähkötyöturvallisuus  

 • työympäristön siisteys, henkilökohtaisten suojainten käyttö, huolehtiminen työskentelyn aikaisesta työ- ja sähkötyöturvallisuudesta  

Käyttöönotto, testaus ja toiminta  

 • käyttöönottotarkastukset mittauksineen, komponenttien kytkennät, asennusten toimivuus  

Asiakaspalvelu ja dokumentointi  

 • loppudokumentointi, valmiin työn esittely ja käytön opastus asiakkaalle  

Kestäväkehitys ja yrittäjyys  

 • materiaalien käsittely, jätteen tuottaminen ja lajittelu, asennustarvikkeiden käyttö asiakkaan ja yrittäjän näkökulmasta  

Esimerkki arvioinnista 

 • Työ- ja sähköturvallisuus 14,00 p, arvioidaan koko suorituksen ajalta mukaan lukien aamupäivä  
 • Käyttöönotto, testaus ja toiminta  18,00 p  
 • Asiakaspalvelu ja dokumentointi  14,00 p  
 • Kestäväkehitys ja yrittäjyys  10,00 p

Tehtäväpankki Tehtäväpankki

Voit harjoitella ennakkoon vanhoilla semifinaalitehtävillä, joita löydät Skills Finland ry:n tehtäväpankista.

Lajin yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit

 • Lapin koulutuskeskus Redun logo. Linkki Redun verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Lappian logo. Linkki Lappian verkkosivuille.
 • Koulutuskeskus Jedun logo. Linkki Jedun verkkosivuille.
 • Oulun Palvelualan Opiston logo. Linkki OPAO:n verkkosivuille.
 • Ammattiopisto Luovin logo. Linkki Luovin verkkosivuille.
 • Suomen Diakoniaopiston logo. Linkki Suomen Diakoniaopiston verkkosivuille.
 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.